E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PŘEDEXEKUČNÍ UPOMÍNKA

I přesto, že jste spor vyhráli a máte pravomocné rozhodnutí soudu, může se stát, že dlužník svou povinnost nesplní. V takovém případě nezbývá nic jiného než vymáhat pohledávku v exekučním řízení. Před podáním exekučního návrhu je vhodné zaslat dlužníkovi předexekuční upomínku, která je jakýmsi posledním varováním před zahájením exekuce. Dlužník totiž o vydání pravomocného rozhodnutí nemusí vědět, pokud si například nepřebírá poštovní zásilky. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, kdo je vaším dlužníkem a o jaký dluh se jedná
  • Dodáte nám exekuční titul, kterým může být například pravomocný rozsudek soudu nebo notářský zápis s přímou vykonatelností
  • Vysvětlíme vám, jaký bude následovat postup, nesplní-li dlužník svůj dluh ani na základě předexekuční výzvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 1.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004  

tomas.setina@akskp.cz