E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA

Poslední možností, jak se domoci svých peněz před podáním žaloby, je vyzvat dlužníka k zaplacení prostřednictvím předžalobní výzvy. Výzva sepsaná a odeslaná advokátem mívá pro dlužníka větší "vážnost" a často se na základě ní rozhodne dlužník svůj dluh nějakým způsobem řešit. Navíc, pokud se následně věřitel rozhodne dlužníka žalovat, díly zaslané předžalobní výzvě může požadovat náhradu nákladů řízení. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, kdo je dlužníkem, jaká je výše dluhu a na základě čeho dluh vzniknul
  • Poskytnete nám listiny, které se ke dluhu vztahují
  • Vysvětlíme vám, jaký bude následovat postup, nesplní-li dlužník svůj dluh ani na základě předžalobní výzvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 1.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz