E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

PŘEVOD AKCIÍ

Akcie je možné převést na jiného akcionáře i třetí osobu. Při převodu je nutné postupovat nejen podle pravidle obsažených v zákoně o obchodních korporacích, ale také dle stanov, které mohou obsahovat speciální požadavky. Kromě smlouvy, která musí mít písemnou podobu, je nutné připravit rubopis, což je záznam na zadní straně akcie, ve kterém je identifikován nabyvatel. Současně je potřeba převod oznámit společnosti.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám identifikační údaje společnosti, převodce, nabyvatele a další nezbytné údaje
  • Prostudujeme stanovy, abychom zjistiti všechny požadavky
  • Připravíme smlouvu o převodu akcií a související dokumentaci 
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 7.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů 


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU