E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PŘEVOD AKCIÍ

Akcie je možné převést na jiného akcionáře i třetí osobu. Při převodu je nutné postupovat nejen podle pravidel obsažených v zákoně o obchodních korporacích, ale také dle stanov, které mohou obsahovat speciální požadavky. V závislosti na podobě a formě akcií se způsoby jejich převodu podstatně liší. K účinnosti převodu vůči společnosti je navíc třeba splnit oznamovací povinnosti.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám identifikační údaje společnosti, převodce, nabyvatele a další nezbytné údaje a požadované podmínky převodu
  • Prostudujeme stanovy, abychom zjistili všechny požadavky
  • Připravíme smlouvu o převodu akcií a další související dokumentaci - jako je zápis z případné valné hromady nebo rubopisy akcií
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 16.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů