E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PŘEVOD OBCHODNÍHO PODÍLU

Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo jeho část může společník převést na jiného společníka i třetí osobu. Při převodu je nutné postupovat nejen podle pravidel obsažených v zákoně o obchodních korporacích, ale také dle společenské smlouvy, která může obsahovat speciální požadavky. Kromě smlouvy, která musí mít písemnou podobu, je zpravidla požadován i souhlas valné hromady. Současně je potřeba splnit související povinnosti vůči společnosti.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám identifikační údaje společnosti, převodce, nabyvatele a další nezbytné údaje a podmínky převodu
  • Prostudujeme vaši společenskou smlouvu, abychom zjistili všechny požadavky
  • Připravíme smlouvu o převodu podílu, zápis z valné hromady, bude-li potřeba, a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku 
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 14.900,- Kč*

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem

*V ceně není zahrnut soudní poplatek za zápis změn do rejstříku


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz 


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz