E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY DO INSOLVENCE

 Věřitel, který má jednu nebo více pohledávek za dlužníkem, se kterým je vedeno insolvenční řízení, může svou pohledávku ve stanovené lhůtě do insolvenčního řízení přihlásit. Může jít o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, přisouzenou i dosud nevymáhanou, zajištěnou nebo nezajištěnou. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat požadované přílohy.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou pohledávku byste rádi do insolvenčního řízení přihlásili
  • Posoudíme, jaké přílohy bude nutné k přihlášce pohledávky do insolvence přiložit
  • Připravíme potřebné listiny a společně zkompletujeme důkazy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 7.500,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš  

tel: +420 774 835 143  

michal.antos@akskp.cz