E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Rezervační smlouvou se smluvní strany zavazují, že za určitou dobu uzavřou kupní smlouvu na nemovitost (byt, dům, pozemek). Důvodů, proč neuzavřou kupní smlouvu rovnou, může být vícero - např. si budoucí kupující musí zajistit hypoteční úvěr nebo jiný finanční produkt pro financování koupě nemovité věci. Smluvním stranám by tak tato smlouva měla poskytnout ochranu a jasně stanovit práva pro případ, že druhá smluvní strana nebude řádně plnit.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou nemovitost byste si rádi koupili/prodali, a důvody pro uzavření rezervační smlouvy
  • Sdělíte nám termín, kdy by měla být podepsaná samotná kupní smlouva
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 8.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz