E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SEZNAM SPOLEČNÍKŮ

Jednatel společnosti s ručením omezeným má ze zákona povinnost vést seznam společníků. Údaje, které jsou v seznamu uvedeny společnost využívá pro své vlastní potřeby a v rámci plnění povinností, které má ve vztahu ke společníkům. Seznam společníků, jehož náležitosti stanovuje zákon o obchodních korporacích, by měl být stále aktuální, za což jednatel nese odpovědnost.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje společnosti a společnících
  • Ověříme výši vkladu, počet hlasů, podíl, ke kterému náleží kmenový list, byl-li vydán, a další potřebné údaje
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 1.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz