E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SHAREHOLDERS AGREEMENT 

Základní pravidla fungování společnosti jsou upravena v zakladatelském dokumentu, tedy ve společenské smlouvě či ve stanovách. Společníci (akcionáři) často nad rámec tohoto dokumentu uzavírají vedlejší dohody - tzv. shareholders agreement, které obsahují zvláštní ujednání všech nebo některých společníků (akcionářů) a upravují jejich vzájemné vztahy a vnitřní poměry ve společnosti. V shareholders agreement lze podrobněji nastavit pravidla spolufungování a řešení různých konkrétních životních situací společnosti, jako je například její prodej, vstup investora, nebo dlouhodobé rozpory mezi společníky (akcionáři).


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní informace o společnosti a její vnitřní struktuře
  • Objasníte nám vaše představy, co by shareholders agreement měla ve vaší společnosti zejména řešit
  • Na základě našich zkušeností vám doporučíme vhodná ujednání a dáme další rady a tipy pro praxi
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací a požadavků klienta na rozsah a obsah


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 10 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz 


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz