E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMĚNKA

Směnka je listinný cenný papír, který nejčastěji slouží jako zajišťovací nástroj. Je řazena mezi tzv. dlužnické cenné papíry, neboť dává svému majiteli možnost vyžadovat po dlužníkovi vyplacení předem stanovené částky ve stanovené lhůtě a na uvedeném místě.  Zákon směnečný a šekový určuje náležitosti směnky, které musí kterákoliv směnka vždy splňovat tak, aby byla platná. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, proč byste rádi směnku vystavili, kdo bude výstavcem (dlužníkem), remitentem (majitelem) a příp. směnečníkem, bude-li se jednat o směnku cizí 
  • Vysvětlíme vám, jaké náležitosti nesmí na směnce chybět a jak ji lze případně vymáhat
  • Na základě poskytnutých informací připravíme požadovaný dokument 
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz