E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMĚRNICE PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Vnitropodniková směrnice, která upravuje pravidla nakládání s osobními údaji a zajištění kybernetické bezpečnosti, je jedním z nejdůležitějších GDPR dokumentů. Každý zaměstnanec musí vědět, jak má osobní údaje chránit, co má dělat v případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, nebo na koho se ve společnosti obrátit, pokud si nebude jistý, jak v konkrétním případě postupovat. Být "GDPR compliant" a zajišťovat potřebnou kybernetickou bezpečnost je v současné době naprostou nezbytností.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké postupy aktuálně dodržujete ve společnosti v souvislosti s nakládáním s osobními údaji 
  • Sdělíte nám, kde máte osobní údaje uloženy, komu je předáváte a další nezbytné informace
  • Probereme s vámi procesy zpracování osobních údajů ve vaší společnosti
  • Pokud jste již ve vaší společnosti GDPR řešili, řeknete nám, k čemu jste dospěli
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací a požadavků na obsah a rozsah směrnice poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 10 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478 

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz