E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky musí být nejen v souladu s podmínkami veřejné zakázky, ale také musí obsahovat veškeré náležitosti, které stanovuje občanský zákoník. Ve smlouvě je vhodné co nejpřesněji definovat požadované dílo, termíny dodání, cenové podmínky, způsob předání a je-li předmětem dílo s nehmotným výsledkem, pak i licenční oprávnění. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám informace o veřejné zakázce, na kterou se smlouva o dílo bude zpracovávat
  • Objasníte nám, co bude předmětem díla a další nezbytné informace
  • Seznámíme se s podmínkami veřejné zakázky
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 10.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz