E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O DÍLO NA VÝSTAVBU DOMU

Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro zákazníka výstavbu domu a zákazník se zavazujete dílo převzít a zaplatit cenu. Kromě uvedeného závazku je ve smlouvě nutné co nejdetailněji popsat všechny práce, které má zhotovitel provést, stejně jako uvést, co má být jejich konečným výsledkem. Smluvním stranám by tato smlouva měla poskytnout ochranu a jasně stanovit práva pro případ, že druhá smluvní strana nebude řádně plnit. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, co bude předmětem výstavby, kde výstavba bude probíhat a další nezbytné údaje k vytvoření smlouvy
  • Sdělíte nám, jaké všechny práce by stavební firma měla provést
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 14.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz