E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PRODEJ/KOUPĚ OBCHODNÍHO ZÁVODU

Prodej/koupě obchodního závodu či jeho části je možnost, jak relativně jednoduše a rychle převést majetek podnikatele či obchodní korporace nebo jeho část, aniž by se musel řešit převod jednotlivých věcí, zaměstnanců i smluv s obchodními partnery. Tato forma převodu může mít pro zúčastněné strany velké faktické i daňové výhody. Základním dokumentem je smlouva o koupi závodu, která musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Často vhodným řešením při generačním předání fungujícího závodu z podnikající fyzické osoby na potomky.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, o jaký závod se jedná, co by mělo být předmětem prodeje/koupě a další nezbytné údaje a podmínky převodu
  • Provedeme analýzu vaší situace a navrhneme vám nejvhodnější postup 
  • Připravíme smlouvu o koupi závodu, zápis do obchodního rejstříku i veškerou související dokumentaci
  • Zajistíme podporu nejen právní, ale i daňovou, znaleckou či auditorskou
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Smlouvu o koupi závodu vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů. 

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz