E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O PRÁVU STAVBY

Pokud máte v plánu stavět stavbu na cizím pozemku, je potřeba se s vlastníkem pozemku dohodnout a uzavřít s nim smlouvu o právu stavby. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat náležitosti stanovené občanským zákoníkem. Zejména je nutné sjednat dobu trvání práva stavby a stanovit, jestli se jedná o právo zřízené za úplatu nebo bezplatně.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, na jakém pozemku byste rádi stavěli
  • Zkontrolujeme list vlastnictví, abychom ověřili, zda na nemovitosti nevázne věcné břemeno, zástavní právo nebo jiné omezení
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 8.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz