E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Smlouvou o smlouvě budoucí kupní se smluvní strany zavazují, že za určitou dobu uzavřou kupní smlouvu. Důvodů, proč neuzavřou kupní smlouvu rovnou, může být vícero - např. si budoucí kupující musí zajistit hypoteční úvěr nebo jiný finanční produkt pro financování koupě nemovité věci. Smluvním stranám by tak tato smlouva měla poskytnout ochranu a jasně stanovit práva pro případ, že druhá smluvní strana nebude řádně plnit. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou nemovitost byste si rádi koupili/prodali, a důvody pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
  • Sdělíte nám termín, kdy by měla být podepsaná samotná kupní smlouva
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy 
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 11.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz