E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Pravidla související s vytvořením autorského díla, jako je např. dílo literární, fotografické, výtvarné apod. je vhodné upřesnit ve smlouvě. Nedílnou součást takového smlouvy pak tvoří licenční oprávnění, na základě kterých se převádí majetková autorská práva k dílu. Správným nastavením smluvního vztahu bude docházet k užívání předmětu duševního vlastnictví dle vašich představ a vyhnete se případným budoucím sporům.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké dílo se bude vytvářet, za jakých podmínek, cenu a další nezbytné údaje k vytvoření smlouvy
  • Vysvětlíme vám rozdíly mezi licencí výhradní a nevýhradní a upřesníme, co je to sublicence
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU