E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O SPOLEČNÉM POSTUPU ZADAVATELŮ


Zadává-li veřejnou zakázku více zadavatelů, měli by si upravit a vymezit vzájemná práva a povinnosti vůči třetím osobám a k sobě navzájem. Smlouva by měla obsahovat pravidla jednání za zadavatele, vymezit podíl na finančním plnění veřejné zakázky, odpovědnost za případné chyby ve výběrovém řízení a další otázky.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám informace o veřejné zakázce a jaké subjekty budou vystupovat na straně zadavatelů 
  • Dle vámi poskytnutých dat nastavíme podmínky společného postupu, vzájemná práva a povinnosti a další pravidla při realizace projektu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz