E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU

Smlouva o účasti na řešení projektu, někdy také označována jako smlouva o spolupráci nebo konsorciální smlouva, upravuje vztahy mezi hlavním příjemcem podpory a dalšími účastníky. Smlouva by měla upravit způsob řízení a financování projektu, termíny plnění, práva k výsledkům projektu a další důležité otázky. Jelikož smlouva o účasti na řešení projektu doplňuje ustanovení obsažená v grantové dohodě, nesmí být s grantovou dohodou v rozporu.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám informace o projektu a kdo se smlouvy o účasti na řešení projektu bude účastnit
  • Dle vámi poskytnutých dat nastavíme podmínky účasti na řešení projektu, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a další pravidla při realizace projektu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz