E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE / ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU

Smlouva o výkonu funkce, která musí mít povinně písemnou formu, upravuje vztah mezi jednatelem / členem voleného orgánu a společností, vč. práv a povinností z tohoto vztahu vyplývajících. Do smlouvy je nutné uvést všechny typy odměn, které jednatel / člen voleného orgánu ze strany společnosti čerpá a následně je nutné smlouvu schválit nejvyšším orgánem společnosti, tj. valnou hromadou.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, jednateli / členovi voleného orgánu, zda bude výkon funkce bezplatný nebo za úplatu a jaké další benefity bude tato osoba čerpat
  • Objasníte nám, co byste ve smlouvě o výkonu funkce rádi ještě uvedli, a pokud představu nemáte, rádi vám navrhneme možné varianty
  • Prostudujeme vaši společenskou smlouvu / stanovy, abychom zjistili všechny souvislosti
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz