E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

Rozdělení práv k výsledkům projektu a způsob nakládání s těmito výsledky jsou hlavním předmětem smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje, kterou uzavírá příjemce podpory s uživatelem či uživateli výsledků. Ve smlouvě, která musí reflektovat ustanovení smlouvy o poskytnutí podpory, je také vhodné upravit dobu, ve které bude výsledek využit, rozsah stupně důvěrnosti údajů a další související práva a povinnosti smluvních stran. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám informace o projektu a kdo se smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje bude účastnit
  • Dle vámi poskytnutých dat nastavíme podmínky spolupráce, vzájemná práva a povinnosti a další pravidla při využívání výsledků projektu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz