E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Věcná břemena (služebnosti) mohou vzniknout různými způsoby. Jedním z nejběžnějších je vznik na základě smlouvy. Typickými věcnými břemeny jsou například služebnost bezplatného doživotního užívání bytu či domu, právo na vybudování a uložení inženýrské sítě, právo cesty přes pozemek a jiné. Aby byla uvedená práva zapsána do katastru nemovitostí, je nutné, aby smlouva obsahovala zákonem požadované údaje.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké věcné břemeno a k jaké nemovité věci máte v úmyslu zřídit
  • Upřesníte nám, kdo bude oprávněným a kdo povinným v uvedeném smluvním vztahu
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 8.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz