E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI


Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas a řádně splněn. Jedním ze způsobů vzniku zástavního práva je uzavření písemné smlouvy, kterou uzavírá zástavní věřitel a zástavce (dlužník), příp. též zástavní dlužník (vlastník zastavené věci). Je-li zřizováno zástavní právo na nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, je nutný vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaký dluh má zástavní právo zajišťovat a jaká nemovitost bude předmětem zástavy
  • Upřesníme si smluvní strany smlouvy, tj. kdo bude zástavním věřitelem, zástavcem a zástavním dlužníkem 
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 8.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Tomáš Šetina

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz