E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Základní kapitál tvoří část vlastního kapitálu společnosti a představuje hodnotu vkladů společníků do společnosti. Základní kapitál se tvoří při založení společnosti a během života společnosti se většinou nemění. Někdy ale ve společnosti nastanou situace, pro které je základní kapitál potřeba snížit, např. v souvislosti s hospodářskými potížemi. Každé snížení základního kapitálu je nevyhnutelně i změnou stanov / společenské smlouvy.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, základní údaje o společnosti, důvody pro snížení základního kapitálu a další nezbytné údaje
  • Prostudujeme si společenskou smlouvu / stanovy, abychom zjistili, jak v konkrétním případě postupovat
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 10 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová  

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz 


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU