E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM SÍDLA

Každá právnická osoba musí mít své sídlo, které bude uvedeno ve veřejném rejstříku. V rámci zakládání právnické osoby a také v případě změny sídla je nutno prokázat právní důvod užívání prostor. Souhlas s umístěním sídla musí obsahovat zákonem požadované údaje, které nesmí být opomenuty. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám adresu sídla společnosti 
  • Ověříme vlastnické právo k nemovité věci a dokumentaci připravíme
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Od 1.490,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz