E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas ke zpracování osobních údajů má svá pravidla. Potřebujete ho v případech, kdy nemáte pro zpracování jiný právní titul dle GDPR. Souhlas navíc musí obsahovat zákonem přesně stanovené náležitosti, přičemž pokud tyto náležitosti nemá, je neplatný a zpracování na základě souhlasu je v rozporu se zákonem. Vyhněte se pokutám Úřadu pro ochranu osobních údajů a zpracovávejte osobní údaje v souladu s GDPR.   


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, k jakému zpracování souhlas potřebujete a jak budete s osobními údaji nakládat 
  • Sdělíte nám, zda budete někomu osobní údaje předávat
  • Pokud jste již ve vaší společnosti GDPR řešili, řeknete nám, k čemu jste dospěli
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

3.900,- Kč


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz