E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA / STANOVY

Správné nastavení pravidel ve společenské smlouvě / stanovách je základem fungování společnosti a úspěšného podnikání a může předcházet mnoha budoucím problémům. Společenská smlouva / stanovy definují základní vztahy ve společnosti, vymezují působnost jednotlivých orgánů společnosti, stanovují jejich pravomoci apod. I přesto, že zákonná úprava myslí na mnoho situací, často je vhodné tato pravidla upravit na míru dané společnosti, aby vše odpovídalo představám společníků.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje, které musí být ve společenské smlouvě / stanovách vždy uvedeny 
  • Objasníte nám vaše představy o podnikání, společném fungování všech osob zúčastněných na společnosti a rozdělení kompetencí uvnitř společnosti, abychom správně nastavili všechna pravidla
  • Dáme vám praktické rady a tipy, jak variability kapitálových společností co nejvíce využít
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 7.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz 


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143 

michal.antos@akskp.cz