E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O SPOLEČNÉM VÝZKUMU

Základní pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou. Obsah pracovní smlouvy je důležitý, neboť nastavuje vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na celou dobu trvání pracovního poměru. Nejsou-li v pracovní smlouvě povinné náležitosti nebo obsahuje-li pracovní smlouva ujednání, která jsou v rozporu se zákoníkem práce či jinými zákony, zaměstnavateli může hrozit pokuta za porušení pracovněprávních předpisů. Navíc správné nastavení pracovní smlouvy vám může v budoucnu velmi zjednodušit život.

Při realizaci společného výzkumu se někdy ukáže, že strany mají rozdílná očekávání. Nemají-li strany uzavřenou smlouvu, mohou nastat zbytečné spory, které oddálí či dokonce znemožní zavedení výzkumu do praxe. Smlouva o společném výzkumu 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, na jakou pozici potřebujete pracovní smlouvu připravit, kde bude zaměstnanec pracovat a kdy do práce nastoupí
  • Sdělíte nám další informace jako jsou pracovní pomůcky, které zaměstnanci přidělíte, zda bude mít zaměstnanec pevnou nebo pružnou pracovní dobu, jaké bude mít  benefity a další parametry pracovního poměru 
  • Zajistíme ochranu duševního vlastnictví, vytvořeného vašimi zaměstnanci, i vašich důvěrných informací
  • Pokud bude zaměstnanci umožněn homeoffice, pobavíme se o jeho správném nastavení
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 6.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


JUDr. Tomáš Šetina 

tel: +420 777 027 004 

tomas.setina@akskp.cz