E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU

Vztah mezi majitelem bytu či domu a nájemcem upravuje občanský zákoník. V něm se mimo jiné uvádí, z jakých důvodů může výpověď z nájmu nájemce či pronajímatel dostat. Výpověď může pronajímatel nájemci přinést například když hrubě poruší svoji povinnost vyplývající z nájemní smlouvy. Vždy je potřeba pečlivě zvážit, zda je výpověď v daném případě možná.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaký nájem byste rádi ukončili formou výpovědi
  • Posoudíme, zda je výpověď v konkrétním případě vhodným řešením
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh dokumentu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus 

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz