E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU

Vztah mezi majitelem bytu či domu a nájemcem upravuje občanský zákoník. V něm se mimo jiné uvádí, z jakých důvodů může výpověď z nájmu nájemce či pronajímatel dostat. Výpověď může pronajímatel nájemci přinést například když hrubě poruší svoji povinnost vyplývající z nájemní smlouvy. Vždy je potřeba pečlivě zvážit, zda je výpověď v daném případě možná.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaký nájem byste rádi ukončili formou výpovědi
  • Posoudíme, zda je výpověď v konkrétním případě vhodným řešením
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh dokumentu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 3.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus 

tel: +420 724 573 408 

michal.faltus@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz