E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

VYŘÍZENÍ PROVOZOVNY

Provozovna je prostor, v němž je uskutečňována podnikatelská činnost (provozována živnost). Povinnost zřídit si provozovnu zákon neukládá. Pokud si ale podnikatel provozovnu zřídí, vztahují se na něj oznamovací a označovací povinnosti. Současně je nutné provozovnu řádně označit a vyhnout se tak případným pokutám. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám adresu a další nezbytné údaje k vyřízení provozovny
  • Připravíme potřebné dokumenty a na základě plné moci vše s živnostenským úřadem vykomunikujeme
  • Objasníme Vám požadavky na označování provozovny a související povinnosti
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 2.900,- Kč 

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Vyřízení provozovny zpravidla trvá 1 týden od dodání veškerých podkladů 

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478

 petra.lupienska@akskp.cz 


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678 

vitek.svejda@akskp.cz