E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ŽALOBA NA VYKLIZENÍ NEMOVITOSTI

Možností, jak se bránit proti neoprávněnému užívání bytu či domu, je podání žaloby na vyklizení nemovitosti. Tuto obranu zejména ocení majitelé nemovitostí, kdy se po ukončení nájmu nájemci nechtějí z předmětné nemovité věci odstěhovat. Vlastník musí prokázat, že mu svědčí vlastnické právo a že žalovaný nemá žádný právní titul k užívání bytu či domu.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, o jakou nemovitost s jedná a kdo ji neoprávněně užívá
  • Posoudíme, zda je žaloba na vyklizení nemovitosti vhodným řešením
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme žalobu
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 14.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Michal Faltus 

tel: +420 724 573 408

michal.faltus@akskp.cz 


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz