E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ZALOŽENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) nevzniká ze zákona automaticky, ale je třeba zakladatelského právního jednání. Povinnost založit společenství vlastníků je dána tehdy, je-li v domě minimálně 5 jednotek a 4 různí vlastníci těchto jednotek. Pokud v tomto případě SVJ nebude založeno a zapsáno do veřejného rejstříku, katastr nemovitostí nepovolí převod jedné z jednotek do vlastnictví 5. osoby.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké máte o vašem SVJ představy
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme stanovy a doprovodnou dokumentaci
  • Dohodneme se schůzku s notářem a na základě plné moci zajistíme sepsání notářského zápisu a zápis do veřejného rejstříku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 14.900,- Kč*

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem

*V ceně není zahrnut notářský, soudní a správní poplatek 


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

V případě Vaší součinnosti Vám SVJ založíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz