E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ZALOŽENÍ SPOLKU

Spolek osoby zakládají k naplňování jejich společného zájmu. Tímto zájmem mohou být nejen vzájemně prospěšné aktivity zaměřené jen na členy spolku, jako např. sportovní kluby, ale také veřejně prospěšné cíle, jako poskytování sociálních služeb, vzdělávací aktivity apod. Pro založení spolku je nezbytné přijetí stanov, ať již dohodou zakladatelů nebo na ustavující schůzi, která musí proběhnout zákonem stanoveným způsobem.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, jaký má mít spolek název, kolik bude mít zakladatelů, kdo bude za spolek jednat, způsob přijetí stanov a další nezbytné údaje
  • Objasníte nám vaše představy o spolkové činnosti, abychom správně nastavili pravidla ve stanovách
  • Zápis do spolkového rejstříku zařídíme na základě plné  moci
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 14.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem  


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

V případě Vaší součinnosti Vám spolek založíme do 7 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz