E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VOLENÉHO ORGÁNU

Mezi volené orgány společnosti patří nejen statutární orgán, ale také kontrolní, či jiný orgán určený v zakladatelském právním jednání. Všechny tyto orgány se jednou za čas scházejí za účelem přijetí rozhodnutí souvisejících s fungováním společnosti. Zápis z jednání osvědčuje přijetí jednotlivých rozhodnutí, přičemž jeho nesprávné vyhotovení může mít zásadní dopady i na platnost přijatých rozhodnutí.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, osobách, které jsou členy orgánu, termínu, kdy se zasedání má konat, a co se má rozhodnout
  • Připravíme vám zápis z jednání voleného orgánu a pokud je to potřeba, tak i pozvánku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 3.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz