E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VOLENÉHO ORGÁNU

Společnost může mít nejen statutární orgán, ale také dozorčí či kontrolní orgán. Všechny tyto orgány se jednou za čas scházejí, aby učinili určitá rozhodnutí související s fungováním společnosti. Pozvánka na zasedání i samotný zápis musí obsahovat zákonem stanovené údaje, které, pokud jsou opomenuty, mohou celé rozhodnutí zneplatnit.   


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, osobách, které jsou členy orgánu, termínu, kdy se zasedání má konat, a co se má rozhodnout
  • Připravíme vám zápis z jednání voleného orgánu a pokud je to potřeba, tak i pozvánku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 2.500,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš 

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU