E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Valná hromada je nejvyšších orgánem společnosti, neboť se na ní schází společníci/akcionáři, aby učinili důležitá rozhodnutí související s fungováním společnosti. Valná hromada se koná minimálně jednou ročně za účelem schválení účetní závěrky za minulé účetní období. Pozvánka na valnou hromadu i samotný zápis musí obsahovat zákonem stanovené údaje, které, pokud jsou opomenuty, mohou celé rozhodnutí zneplatnit.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti, společnících/akcionářích, termínu, kdy se valná hromada má konat a co se má na valné hromadě rozhodnout
  • Připravíme vám zápis z jednání valné hromady a pokud je to potřeba, tak i pozvánku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 2.500,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokumenty vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?

JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU