E-SHOP AKSKP
srozumitelné a dostupné právní služby

ZÁPIS ZMĚN DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Účelem obchodního rejstříku je vést stálou evidenci zákonem stanovených údajů o společnostech a zajištění, aby byly tyto údaje v souladu se skutečným stavem. Pokud se společníci rozhodnout zapsané údaje, jako je název, sídlo, údaje o podílech nebo například osobu statutára změnit, je nutné tuto skutečnost rejstříkovému soudu sdělit a zaslat mu požadované listiny.  


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám, o jakou společnost se jedná a co byste chtěli v obchodním rejstříku změnit 
  • Posoudíme, jaké listiny bude nutné rejstříkovému soudu zaslat 
  • Připravíme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku a na základě plné moci změnu s rejstříkovým soudem vykomunikuje
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 2.500,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Návrh na zápis změn do obchodního rejstříku vám připravíme do 2 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů 

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259 

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY Z NAŠEHO BLOGU