E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

Změnou právní formy na jinou formu společnosti nebo na družstvo se mění vnitřní právní poměry společnosti a právní postavení společníků. Tato přeměna může společnosti optimalizovat náklady a zvýšit efektivitu, nebo i jen pomoci přizpůsobit fungování společnosti vašim potřebám. Dokážeme klientům pomoci s komplexním zajištěním všech procesů nebo i pouze s dílčími částmi dle potřeb klienta.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Poskytneme Vám vstupní nezávaznou konzultaci o cílech přeměny a jejích záměrech
  • Následně Vám nabídneme možná řešení, postupy, možnosti kooperace
  • Zajistíme podporu nejen právní, ale i daňovou, znaleckou či auditorskou
  • Připravíme dokumentaci, na které se dohodneme a celý proces přeměny a zúčastněné subjekty odřídíme
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dobu trvání upřesníme na základě bližších informací poskytnutých klientem

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz