E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU NAD RÁMEC ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

V případě, že se společníci (akcionáři) rozhodnout do společnosti vložit peněžité nebo nepeněžité prostředky například k dočasnému překonání hospodářských potíží společnosti nebo k financování chodu společnosti, dobrovolný příplatek nad rámec základního kapitálu je jistě vhodným řešením. Poskytnutý příplatek se stává vlastním majetkem společnosti, přičemž podíly společníků (akcionářů) a jejich vklady se nijak nemění.   


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Sdělíte nám základní údaje o společnosti a společnících, kteří mají v úmyslu příplatek nad rámec základního kapitálu společnosti poskytnout 
  • Prostudujeme vaši společenskou smlouvu / stanovy, abychom zjistili všechny požadavky
  • Objasníte nám, zda bude příplatek v peněžité nebo nepeněžité formě a v jaké výši
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 8.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

 pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš

tel: +420 774 835 143

 michal.antos@akskp.cz