E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

LICENČNÍ PODMÍNKY

Máte-li v úmyslu poskytovat zákazníkům právo užívat produkt (např. v podobě software), ideální variantou je odsouhlasení jednotných licenčních podmínek, čímž dojde k uzavření smlouvy mezi vámi a vaším zákazníkem. Licenční podmínky mohou kromě licenčních oprávnění obsahovat také pravidla poskytování servisních, hostingových či jiných služeb. Správným nastavením smluvního vztahu bude docházet k užívání předmětu duševního vlastnictví dle vašich představ a vyhnete se případným budoucím sporům. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaký předmět duševního vlastnictví byste rádi poskytli k užívání zákazníkům, a další údaje potřebné k přípravě licenčních podmínek
  • Doporučíme vám úpravu obsahem a rozsahem co nejvíce odpovídající vašim potřebám a ochraně vašeho duševního vlastnictví
  • Vysvětlíme vám mimo jiné rozdíly mezi výhradní a nevýhradní licencí a upřesníme, co je to sublicence
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh licenčních podmínek
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 19.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 5 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

pavla.komednova@akskp.cz


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz