E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

LICENČNÍ SMLOUVA K UŽITÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Udělit oprávnění k užití ochranné známky je možné na základě licenční smlouvy. Ta by měla obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí také dobu licence, upřesnění, zda vlastník ochranné známky může pokračovat v užívání ochranné známky nebo udělením licence toto právo ztrácí, výši licenčních poplatků apod. Správným nastavením smluvního vztahu bude docházet k užívání ochranné známky dle vašich představ a vyhnete se případným budoucím sporům. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jakou ochrannou známku byste rádi poskytli k užívání jinému subjektu
  • Vysvětlíme vám mimo jiné rozdíly mezi licencí výhradní a nevýhradní a objasníme, co je to sublicence
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 8.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda 

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz