E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

LICENČNÍ SMLOUVA

Udělit oprávnění k užití software, ochranné známky, patentu, autorského díla nebo jiného předmětu duševního vlastnictví je možné na základě licenční smlouvy. Ta by měla obsahovat kromě zákonem stanovených náležitostí také dobu licence, upřesnění, zda vlastník může pokračovat v užívání nebo udělením licence toto právo ztrácí, výši licenčních poplatků apod. Správným nastavením smluvního vztahu bude docházet k užívání předmětu duševního vlastnictví dle vašich představ a vyhnete se případným budoucím sporům.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaký předmět duševního vlastnictví byste rádi poskytli k užívání jinému subjektu, a další údaje potřebné k přípravě smlouvy
  • Vysvětlíme vám mimo jiné rozdíly mezi licencí výhradní a nevýhradní a objasníme, co je to sublicence
  • Doporučíme vám úpravu pro bezproblémovou spolupráci s partnerem a současně zajistíme ochranu vašeho duševního vlastnictví
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 5.000,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz