E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

PRAVIDELNÝ MONITORING OCHRANNÝCH ZNÁMEK

Dle českých i evropských právních předpisů může kdokoliv podat přihlášku ochranné známky, která je podobná nebo stejná jako již registrovaná ochranná známka podnikatele. Je proto velmi důležité chránit si svou ochrannou známku a pravidelně sledovat rejstříky a věstníky ochranných známek s cílem včas odhalit tyto přihlášky a vyhnout se případnému nákladnému řízení o zrušení později registrované ochranné známky.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Jednou měsíčně provedeme rešerši nově podaných ochranných známek na území států, pro které je registrovaná vaše ochranná známka
  • Budeme vám zasílat pravidelné reporty a pokud se rozhodněte proti nějaké přihlášce ochranné známky podat námitky, poradíme vám vhodný postup
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna dle počtu monitorovaných ochranných známek


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Monitoring budeme provádět jednou měsíčně po dobu, kterou si spolu dohodneme

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda 

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz