E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

REGISTRACE MEZINÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Ochranná známka slouží k ochraně označení - typicky značky nebo loga. Jedná se o majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb podnikatele. Registrací mezinárodní ochranné známky získá podnikatel ochranu před tím, aby shodné nebo i podobné označení mohl pro tytéž nebo podobné výrobky či služby používat někdo jiný na území států, pro které je mezinárodní ochranná známka přihlašována. Předpokladem podání přihlášky mezinárodní ochranné známky je alespoň podaná přihláška národní české ochranné známky. Včasná registrace ochranné známky pomůže upevnit pozici podnikatele na trhu a ochránit jej před budoucími problémy a možnou ztrátou investic do marketingu nechráněného označení.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Prověříme zápisnost přihlašovaného označení
  • Provedeme rešerši již podaných a registrovaných ochranných známek v konkrétním státě
  • Seznámíme se s českou národní ochrannou známkou, na základě které se bude registrovat ochranná známka mezinárodní
  • Zpracujeme přihlášku ochranné známky a budeme monitorovat stav do okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

14.900,- Kč*

*V ceně není zahrnut správní poplatek ÚPV ČR a poplatek mezinárodnímu úřadu WIPO


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Přihlášku ochranné známky podáme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda 

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz