E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

REGISTRACE NÁRODNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 

Ochranná známka slouží k ochraně označení - typicky značky nebo loga. Jedná se o majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb podnikatele. Registrací národní české ochranné známky získá podnikatel ochranu před tím, aby shodné nebo i podobné označení mohl pro tytéž nebo podobné výrobky či služby používat někdo jiný na území České republiky. Včasná registrace ochranné známky pomůže upevnit pozici podnikatele na trhu a ochránit jej před budoucími problémy a možnou ztrátou investic do marketingu nechráněného označení. 


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Prověříme zápisnost přihlašovaného označení
  • Provedeme rešerši již podaných a registrovaných ochranných známek
  • Vybereme třídy výrobků a služeb, tj. konkrétní nároky v daných třídách popisující produkty a služby 
  • Zpracujeme přihlášku ochranné známky a budeme stav monitorovat do okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

11.900,- Kč*

*V ceně není zahrnut správní poplatek ÚPV ČR


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Přihlášku ochranné známky podáme do 3 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda 

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz