E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY USA

Ochranná známka slouží k ochraně označení - typicky značky nebo loga. Jedná se o majetek nehmotné povahy, který chrání dobré jméno výrobků nebo služeb podnikatele. Registrací ochranné známky USA získá podnikatel ochranu před tím, aby shodné nebo i podobné označení mohl pro tytéž nebo podobné výrobky či služby používat někdo jiný na území USA. Včasná registrace ochranné známky pomůže upevnit pozici podnikatele na trhu a ochránit jej před budoucími problémy a možnou ztrátou investic do marketingu nechráněného označení. Dlouhodobě spolupracujeme s patentovými zástupci v USA, jejichž prostřednictvím pro Vás registraci ochranné známky zajistíme.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Prověříme zápisnost přihlašovaného označení
  • Provedeme rešerši již podaných a registrovaných ochranných známek v USA
  • Vybereme třídy výrobků a služeb, tj. konkrétní nároky v daných třídách popisující produkty a služby
  • Zpracujeme přihlášku ochranné známky a budeme stav monitorovat do okamžiku zápisu ochranné známky do rejstříku
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Přihlášku ochranné známky podáme do 10 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů 

NA KOHO SE OBRÁTIT?


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz


Mgr. Vítek Švejda 

tel: +420 775 413 678

vitek.svejda@akskp.cz