E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O AGILNÍM VÝVOJI 

Smlouvu o agilním vývoji software se hodí uzavřít zejména za situace, kdy na začátku spolupráce přesně nevíte, jak by finální dílo mělo vypadat, a současně jste ochotni zavést do spolupráce s partnerem prvky agility. Rozhodnete se tak stanovit si krátkodobé dílčí cíle, proces vývoje rozdělit do kratších časových úseků, průběžně testovat a přizpůsobovat software svým představám.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, k čemu by vývoj měl směřovat a v jakém časovém horizontu byste software chtěli dokončit
  • Sdělíte nám vaše představy a další důležité informace týkající se vývoje 
  • Pomůžeme vám zorientovat se v pravidelch agilního vývoje
  • Vysvětlíme vám termíny jako např. product owner, product backlog, scrum master apod., abyste se v procesu dobře orientovali
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 10 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Michal Antoš  

tel: +420 774 835 143

michal.antos@akskp.cz