E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA VČETNĚ LICENCE

Pravidla související s vytvořením autorského díla, jako je např. dílo literární, fotografické, výtvarné apod. je vhodné upřesnit ve smlouvě. Nedílnou součást takového smlouvy pak tvoří licenční oprávnění, na základě kterých se poskytuje ve sjednaném rozsahu nebo převádí výkon majetkových autorských práv k dílu. Správným nastavením smluvního vztahu bude docházet k užívání předmětu duševního vlastnictví dle vašich představ a vyhnete se případným budoucím sporům.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, jaké dílo se bude vytvářet, za jakých podmínek, cenu a další nezbytné údaje k vytvoření smlouvy
  • Vysvětlíme vám mimo jiné rozdíly mezi licencí výhradní a nevýhradní a objasníme, co je to sublicence
  • Doporučíme vám úpravu obsahem a rozsahem co nejvíce odpovídající vašim potřebám a ochraně vašeho duševního vlastnictví
  • Na základě vámi poskytnutých informací připravíme návrh smlouvy
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

od 11.900,- Kč

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 4 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

pavla.komednova@akskp.cz


Mgr. Ing. Petra Lupieńská 

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz