E-SHOP AKSKP

srozumitelné a dostupné právní služby

SMLOUVA O VÝVOJI A IMPLEMENTACI 

Tvorba softwaru a jeho implementace je snad nejčastějším smluvním vztahem v oblasti IT. V souvislosti s implementací může docházet k celé řadě dalších činností, jako je migrace dat, analytická činnost, tvorba architektury řešení, customizace, dodání softwaru třetích výrobců, administrátorská či uživatelská školení apod. Smluvní zachycení všech těchto činností je předpokladem úspěšné spolupráce mezi objednatelem a dodavatelem.


JAK TO BUDE PROBÍHAT?

  • Objasníte nám, co bude předmětem vývoje, a jakým způsobem software zákazníkovi zpřístupníte
  • Sdělíte nám vaše představy o procesu implementace a jejich jednotlivých složkách
  • Nastavíme vám práva k předmětu vývoje dle vašich potřeb
  • Vše vyřídíme online nebo se můžeme potkat osobně

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Cena bude upřesněna na základě bližších informací poskytnutých klientem


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Dokument vám připravíme do 10 pracovních dnů od dodání veškerých podkladů

NA KOHO SE OBRÁTIT?


JUDr. Pavla Komendová 

tel: +420 725 036 259

pavla.komendova@akskp.cz


Mgr. Ing. Petra Lupieńská  

tel: +420 724 380 478

petra.lupienska@akskp.cz