PŘISPÍVÁME DO ODBORNÝCH PERIODIK

Zajímavosti ze světa práva z pera členů našeho týmu a naše další naše odborné aktivity


Vláda rozhodla o zavedení další podpory - kompenzačního bonusu ve výši 25.000,- Kč pro OSVČ zasažené současnými opatřeními proti šíření COVID-19. Vládní návrh byl schválen Parlamentem a lze o něj požádat do 29. června. Podmínkou je, že OSVČ nemohla svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví...